Posted on 18th ianuarie 2011No Responses
Neintitulat
    

Atentat cu bomb? în comuna Plosca

 

 

Strada Sfânta Vineri din Ro?iorii de Vede, zona Inox cum era poreclit? în perioada lui Ceau?escu – tinerii de aici fiind implica?i în mari lupte de strad? cu omologii din zona Izbiceanu ?i de la ?coala de ?oferi-, a devenit, de curând, nu locul unde romii î?i fac veacul, ci locul de expedi?ie al unei bombe artizanale , ce a explodat în casa lui Constantin Ciolan, un localnic de 62 de ani din comuna Plosca, chiar în ajunul Anului Nou.

Expeditorul  ar fi un anume Vasile Marian, nume despre care cei din zon? n-au auzit. Nu este exclus ca persoana cu pricina s? aib? alt? identitate ?i s? fi ales o zon? pe care o cunoa?te ?i care s? nu duc? la el ori s? se fi gândit c? într-o zon? înnegurat?, cu mul?i pleca?i sau veni?i din ??rile Europei, mai ales din Anglia, ar fi foarte greu de demonstrat cine ?i de ce a vrut s? devin? terorist.

Cert este c? Poli?ia, Parchetul ?i serviciile specializate au clamat public trei variante: o reglare de conturi în familie, cunsocute fiind în comun? certurile dintre fiul destinatarului bombei ?i cumnatul acestuia, care în urm? cu doi ani i-a incendiat ma?ina,  o glum? proast? sau bomba a ajuns la o adres? gre?it?, prin transcrierea eronat? a destinatarului.

Curios ?i f?r? a-?i pune întrebarea cine este Vasile Marian, Ciolan a dat curs invita?iei factorului po?tal de a merge s? ridice un colet de la po?t?, unde a ajuns pu?in dup? ora 10 ?i jum?tate. Întors  acas?, de?i aten?ionat în glum? (sic!) de fiul s?u c? poate este o bomb?, Constantin Ciolan a despachetat un volum cartonat din Enciclopedia Universal? Britanic? acesta explodând în momentul ridic?rii copertei, împr??tiind cioburi, o baterie de 9V, piese de telefon ?i mult fum. Mecanismul explozibil, care din fericire nu a f?cut victime, fusese încastrat într-o adâncitur? f?cut? în interiorul c?r?ii.

Tat?l ?i fiul au ridicat apoi cu grij? encicolpedia bucluca?? pe care au predat-o ?efului Postului local de Poli?ie, care la rândul s?u a anun?at geni?tii, trupele antitero, poli?ia ?i procurorii, care au descins în for?? într-o comun? speriat? ?i înfrico?at?, spre a rezolva o situa?ie ce ridic? mari semne de întrebare pentru viitor, considerând acest incident ca fiind un precedent.

Din buletinul informativ remis presei de scms. Adrian Ilicea, re?inem c? :” La fa?a locului au fost efectuate cercet?ri, ocazie cu care s-a stabilit c? reclamantul a ridicat de la unitatea po?tal? un plic expediat pe numele s?u, care con?inea o carte în interiorul careia a fost amplasat un dispozitiv exploziv confec?ionat artizanal. În momentul în care destinatarul a deschis cartea, dispozitivul s-a activat, producând o explozie de mic? amploare, far? a cauza pagube materiale sau vatamari corporale persoanelor prezente. Pe parcursul cercet?rilor s-a cooperat cu SRI în plan local ?i cu structura jude?ean? de informa?ii a M.A.I., care au acordat sprijin în limita competen?elor legale. În cauz? a fost întocmit dosar penal ?i se efectueaz? cercet?ri sub aspectul s?vâr?irii infrac?iunii de „nerespectarea regimului materialelor explozive”.

Ancheta privind nerespectarea regimului materialelor explozive alimenteaz? b?nuielile c? persoana în cauz? nu era un oarecare, din moment ce a avut cuno?tin?e în fabricarea unui explozibil artizanal.

C. Dr?g?ni??

Comments
Flash MP3 Player JW

    Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X