Posted on 24th august 2010No Responses
Alexandria, ora?ul din c?r?ile po?tale ilustrate

Articol publicat in: Cultura, Hobby, Mass-media


La Editura Tele Media Press, din Alexandria , a v?zut lumina tiparului primul volum din seria ”Teleormanul în 1000  de imagini”. Autorii, Corneliu Beda, Gheorghe Zbârcea, Aurel  Ionescu ?i Lucre?iu Tudoroiu, ?i-au propus s? deschid? seria de patru albume, dedicate celor mai vechi a?ez?ri urbane din jude?, cu municipiul Alexandria. 

O prezentare prin intermediul reproducerii în album a c?r?ilor po?tale illustrate ?i  semiilustrate, fotografiilor, plicurilor semiilustrate, dar ?i prin h?r?i, planuri, litografii ?i imagini de medalii ?i monede. O structur? complex? de planuri imagistice ce reproduc panorama ?i izul arhaic al unor perioade ce au marcat evolu?ia acestei a?ez?ri de pe Vedea. Mai mult, ?i aici apare atipicul acestui album, cei patru colec?ionari de amintiri armonizeaz? imagistica cu textul monografic, derulând în mintea cititorului o proiec?ie de imagini ce pot fi ”lecturate” în acela?i timp.

”C?r?ile po?tale illustrate au fost prezente pe ”pia?a” teleorm?nean? înc? de la sfâr?itul secolului al XIX-lea. Cea mai veche carte po?tal? ilustrat? editat? pentru o localitate din Teleorman, cunoscut?  de colec?ionari, este aceea editat? de Filip Wexler, fotograf, f?r? a se specifica unde a fost tip?rit?. Cartea po?tal? ilustrat? are 3 imagini din Alexandria – strada Carol I (Libert??ii), ?coala nr. 2 (în zona pie?ei centrale, demolat? la sfâr?itul secolului trecut) ?i biserica Sfântul Alexandru. Aceast? carte po?tal? ilustrat? a circulat înc? din luna decembrie 1899 ?i face parte din colec?ia lui Lucre?iu Tudoroi din Bucure?ti. Prima carte po?tal? ilustrat? cunoscut? ca fiind editat? în Alexandria este aceea care, în partea de jos, sub imaginea ”Alexandria-vederea de sus a ora?ului”- pia?a din zona gr?dinii publice actuale din fa?a Prefecturii, având în jur Casa de Cultur?, Prim?ria ?i str. Libert??ii, are numele editorului Gheorghiu (tip?rit Gheorgiu ), Alexandria; a circulat în anul 1903 ?i face parte din colec?ia semnatarului acestei prez?nt?ri”,  scrie Corneliu Beda, redactorul coordonator al albumului, în prezentarea ”Teleorman – c?r?i ilustrate ?i semiilustrate, fotografi, editori, library, tipografi (1899-2009)”.

În ceea ce prive?te prima ilustrare grafic? a jude?ului, aceasta se consider? a fi cea de pe harta stolnicului Constantin Cantacuzino, publicat? la Padova în anul 1700 (în limba greac?). Hart? original? a fost g?sit? la British Museum de teleorm?neanul D. Dim?ncescu.

Corneliu Beda, n?scut la Chilia Nou? (sudul Basarabiei) în anul 1940, este absolvent al Facult??ilor de Istorie – Geografie (Timi?oara) ?i Istorie (Bucure?ti), fost director al Muzeului Jude?ean ?i ?ef al Oficiului pentru Patrimoniul Na?ional Cultural Teleorman (1968 – 1981), muzeograf, anticar specialist ?i muzeograf coordinator la Muzeul Municipiului Bucure?ti. Din opera sa, semnal?m înc? o lucrare ce se adreseaz? comunit??ii teleorm?nene, este vorba de albumul de c?r?i po?tale illustrate ”Teleormanul de alt?dat?”, ap?rut în anul 2003. Este membru fondator al Federa?iei Filatelice Române, filiala Teleorman (1969), al Carto-Clubului Bucure?ti (1997) ?i al Carto-Clubului Român (2000). Are peste 100 de prezen?e expozi?ionale în ?ar? ?i str?in?tate.

Aurel Ionescu este n?scut în acela?i an cu Beda Corneliu, la Topli?a-Ciuc, fost locuitor în Alexandria, acum stabilit în Bra?ov. Este absolvent al Facult??ii de Finan?e – Contabilitate ?i membru fondator al Federa?iei Filatelice Române ?i al Societ??ii Numismatice – filiala Teleorman. Prezent în expozi?ii de grup ?i personale în Alexandria, Bucure?ti, Bra?ov, Petro?ani, Purc?reni (jud. Bra?ov).

Octogenarul Gheorghe Zbârcea, este locuitor al comunei M?ld?ieni, a activat ca economist, profesie ce a completat-o cu pasiunea pentru literatur?, numismatic? ?i cartografie, colec?iile sale putând fi admirate în expozi?ii organizate în jude? ?i Bucure?ti.

Cel mai tân?r dintre autori, continuator al acestei pasiuni ce te înnobileaz?, este Lucre?iu Teodoroiu , care în urm? cu 42 de ani vedea lumina zilei în ora?ul Pite?ti. Este absolvent al Facult??ii de Drept, iar din 1992 s-a dedicate pasiunii de anticar. Este director al Libr?riei – Anticariat ”I. C. Br?tianu” din Bucure?ti, al Editurii Lucre?ius ?i pre?edinte al Funda?iei Lucre?ius. Are în preg?tire dou? albume având ca subiect c?r?ile po?tale illustrate. De?ine o colec?ie impresionant? de c?r?i (20.000) ?i c?r?i po?tale illustrate (35.000).

Album va fi prezentat publicului alex?ndrean pe 2 septembrie, la Muzeul Jude?ean de Istorie, ultima din zile dedicate în acest an s?rb?torii Alexandriei, care a împlinit, în luna iulie, 176 de ani de la prima atestare documentar?.

Comments
Flash MP3 Player JW

    Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X